UW ad
UW ad
UW ad
UW ad

VVD - LEEFBAAR UDEN

VVD en Leefbaar Uden waren twee partijen die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 één partij zijn geworden. Deze samenwerking heeft bijzonder goed gewerkt. De combinatie van de landelijke VVD en de lokale partij Leefbaar Uden verenigde alle goede eigenschappen van landelijk en lokaal.

Uiteraard stellen wij de belangen van Uden voorop. Daarnaast oefenen we via partijlijnen ook provinciale en landelijke invloed uit. Daardoor wordt de kracht van onze lokale partij versterkt.

VVD-Leefbaar Uden zorgt voor continuïteit in beleid en bestuur. Dat is in een periode van crisis van groot belang. Voor iedereen is duidelijk dat Uden sterker uit de crisis gaat komen.

Onze visie, ambitie en daadkracht hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van Uden, Volkel en Odiliapeel. Vanuit een achterstandspositie is Uden inmiddels koploper in de regio geworden. Dat is goed voor onze inwoners en bedrijven en legt een stevige basis voor de toekomst. De komende periode wil VVD-Leefbaar Uden Uden nog sterker maken!

Hoe zien Uden, Volkel en Odiliapeel er over 5, 10 of 20 jaar uit? Belangrijk is dat in alle drie de kernen de leefbaarheid goed blijft. Als het ons ligt krijgt Uden de vorm die past bij de ambities: een regiofunctie in winkelen en in zorg. VVD-Leefbaar Uden doet niets wat niet in het belang is van u als Udenaar. Daar kunt u op vertrouwen.

U kent ons solide beleid, u kent ons gezond verstand. Geef ons de kans dit in te blijven zetten in uw belang!

Dankzij uw steun bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kunnen wij een nieuw hoofdstuk toevoegen aan onze ambities voor Uden. Met 6 Raadsleden en een Wethouder kunnen wij grote delen van het verkiezingsprogramma uitvoeren ! Wij houden U door middel van deze site op de hoogte welke resultaten wij dankzij U kunnen bereiken.

Wilt u ons iets laten weten, mail dan mail@vvd-leefbaaruden.nl
ANBI
De Stichting Campagnegelden Udense VVD is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs in bepaalde gevallen hun donatie kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie Belastingdienst.nl/anbi . De Stichting Campagnegelden Udense VVD voldoet hiermee aan de publicatieplicht die verbonden is aan de ANBI-status.

Gegevens ” Stichting Campagnegelden Udense VVD ” (mocht er niets verschijnen, download dan hier )

Jaarverslagen : (klik op jaartal voor gegevens)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Lukt het niet om deze gegevens te krijgen ?
Meld dit via Mail @ VVD-Leefbaar Uden.nlDatum laatst bijgewerkt: 01-09-2017