VERKIEZINGSPROGRAMMA


Het verkiezingsprogramma van VVD-Leefbaar Uden voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2014 is niet alleen een opsomming van standpunten, maar biedt veel meer :

  • Waar VVD-Leefbaar Uden als partij voor staat
  • Wat onze visie is
  • Wat er de afgelopen periode is gebeurd, de oogst
  • De belangrijkste punten van ons verkiezingsprogramma in een samenvatting
In de verdieping is een uitgebreide beschrijving van ons verkiezingsprogramma opgenomen. Daar leest u themagewijs onze visie en standpunten.

Ons verkiezingsprogramma is interactief tot stand gekomen. In een bijeenkomst met de leden zijn hun ideeën en voorstellen geïnventariseerd. Daarna zijn gesprekken gevoerd met veel maatschappelijke instellingen, waaronder UOV, ZLTO, HUVO, gebiedsplatforms, Compass, recreatieve ondernemers, Ideeënfabriek, Maashorst en MRK.

Graag willen wij bij deze alle organisaties bedanken voor hun belangrijke input en feedback op onze voorstellen. Onze eerste twaalf kandidaten hebben dit alles verwerkt tot onderdelen voor een eerste concept en vervolgens hebben wij het totale programma uitgewerkt en besproken met het bestuur.

De ledenvergadering heeft uiteindelijk het verkiezingsprogramma op 25 november vastgesteld. Voor eventuele reacties, vragen of toelichting kunt u uiteraard bij ons terecht (info@vvd-leefbaaruden.nl).

Namens de verkiezingsprogrammacommissie,
René Peerenboom (lijsttrekker)
Annemarie van Asseldonk (kandidaat nr. 2)