Terug naar laatste nieuws


René Peerenboom

Wethouder

48 jaar

Volkel

Portefeuille in Uden :

- Ruimtelijke ontwikkeling
- Volkshuisvesting en woningbouw
- Financiën en grondbedrijf
- Ontwikkeling Uden-Noord/Zorgpark
- Centrumplan Promenade


Nevenfuncties
- Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Theater Markant NV
- Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Brabant Water NV
- Voorzitter dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant
- Lid Partijcommissie VVD Wonen