Home | Nieuws | Een kijkje door onze bril

Een kijkje door onze bril

Woensdag 31 Januari 2018

Wat is er weer veel gebeurd de afgelopen weken! Onze kieslijst is definitief, het verkiezingsprogramma is vastgesteld en onze campagne begint al handen en voeten te krijgen.

Het is mooi om te zien wat er allemaal loskomt binnen onze partij. Zelf krijg ik er vooral heel veel energie van en ik voel zelfs al een gezonde spanning opkomen. Het moment is nu daar om op de inhoud in te gaan. Om ons verkiezingsprogramma met u te delen. Welke keuzes hebben we gemaakt?

Waar gaan we de komende jaren voor? Vooropgesteld: als VVD-Leefbaar Uden zijn we trots op onze gemeente. We hebben hier zo’n beetje alles wat we nodig hebben. Mooie wijken, volop voorzieningen, veel banen, een fraai winkelcentrum, schitterende natuur en nog veel meer. Tegelijkertijd kan het altijd beter. 

Bij VVD-Leefbaar Uden willen we tevreden inwoners, en liever nog trotse inwoners. Want dan hebben we meer gedaan dan we afgesproken hebben. Gezondheid, plezier, je geld op orde en geluk; daar gaat het om. We hebben niet alles in de hand, maar veel wel. En daar richten we ons op.

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit veertien lokale thema’s. Maar eerst wil ik ons gedachtegoed met U delen. Als U dit kent, begrijpt u onze keuzes namelijk beter. We hebben onze manier van denken samengevat in drie punten. Het eerste is betekenisvolle contacten. 

Bij VVD-Leefbaar Uden hechten we veel waarde aan ontmoetingen tussen mensen. Gewoon thuis in je eigen omgeving met buren en vrienden, maar ook op de sportclub en tijdens het uitgaan. Het tweede punt waar we in geloven is zinvol bezig zijn. Wij willen mensen helpen om zich nuttig te voelen. Het laatste punt, en misschien wel het meest kenmerkende voor onze partij, is regie op je leven. Wij laten zo veel mogelijk aan de mensen zelf over en dus ook aan de ondernemers onder hen. Zij weten wat ze willen en wat ze kunnen.

Naast deze punten zijn er nog twee doelen die als een rode draad door ons verkiezingsprogramma lopen: minder regels en bureaucratie, en betere communicatie met inwoners. Concreet willen wij procedures in onze gemeente eenvoudiger maken en inwoners beter informeren over wat overheid en politiek doen. U weet nu door welke bril wij naar de wereld en vooral naar Uden kijken. 

De komende tijd neem ik u mee in de veertien thema’s van ons verkiezingsprogramma. Zodat u precies weet wat wij in Uden, Volkel en Odiliapeel willen veranderen, verbeteren of versterken.