Home | Nieuws | Ruimte voor ondernemen

Ruimte voor ondernemen

Woensdag 31 Januari 2018

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Uden. Als het goed gaat met onze ondernemers, gaat het dus met veel mensen goed. Het is dan ook geen toeval dat ‘Ruimte voor ondernemen’ het eerste van de veertien thema’s in ons verkiezingsprogramma is. Daarbij maken we ons in het bijzonder sterk voor het behoud en de versterking van de regiofunctie van ons mooie winkelcentrum, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, en meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen.

In meer algemene zin willen we ondernemers vooral de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat levert namelijk banen op. Een gemeente moet dus geen onnodige belemmeringen opwerpen, maar juist zo flexibel mogelijk meebewegen. Betekent dit dat VVD-Leefbaar Uden tegen regels is? Nee, integendeel. Het gaat ons erom dat die regels aan de voorkant heel duidelijk zijn. Dat er klip-en-klaar over gecommuniceerd wordt. Liefst in één keer, zodat ondernemers op voorhand precies weten wat de voorwaarden zijn. Van archeologisch onderzoek tot parkeren, en alles daartussenin. 

De mooiste plannen zijn meestal niet de makkelijkste. En natuurlijk, aan elk plan zitten mitsen en maren. Maar willen we als gemeente ruimte bieden voor ondernemen, dan is het zaak om mee te denken. Misschien kunnen we samen met de ondernemer kijken wat wél kan. Beren op de weg zijn lelijke dingen. Je kunt beter een weg met pro-beren afleggen. Zolang het realistisch is uiteraard. 

Als we het dan toch hebben over proberen: ook wij gaan voor een trein in Uden. Of nee, liever nog voor een ondergrondse. Maar voor de kortere termijn geloven we meer in andere oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarom zetten we in op een goede dialoog met de provincie over de regionale mobiliteit in Zuidoost-Brabant. Want een goed vestigingsklimaat voor bedrijven staat of valt met bereikbaarheid. Daarbij richten we ons op Uden als geheel, en op ons centrum in het bijzonder. 

U merkt: bij VVD-Leefbaar Uden maken we ons sterk voor een ondernemende gemeente. Ondernemen levert banen op. En daarmee welvaart, ontwikkeling, contacten, voldoening en nog zo veel meer. Volgens mij zijn we daarmee de sociaalste partij van allemaal. 

Maarten Prinssen