Home | Programma

Programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het is prachtig wonen in Uden, Volkel en Odiliapeel. We hebben alles binnen onze gemeentegrenzen: mooie wijken, volop voorzieningen, veel banen, een fraai winkelcentrum, schitterende natuur en nog veel meer. Daar zijn we trots op. Maar het kan altijd beter. Want tevreden inwoners is mooi, maar trotse inwoners is veel beter. Gezondheid, plezier, je geld op orde en geluk: daar gaat het om. We hebben niet alles in de hand, maar veel wel. En daar richten we ons op.

Keuzes maken is belangrijk, je kunt als partij niet overál voor staan. Hieronder vind je onze top 3. Drie punten die ons kenmerken en waaraan je ons herkent. Daaronder vind je ons verkiezingsprogramma in veertien thema’s.

Je herkent VVD-Leefbaar Uden aan de inhoud. Maar zeker ook aan de manier waarop we die benaderen. Bij alles wat we doen en nastreven, geloven we in twee dingen:

 • Minder regels, minder bureaucratie, eenvoudigere procedures.
 • Betere communicatie met inwoners, over alles wat overheid en politiek doen.

Onze top 3

 • Betekenisvolle contacten. Andere mensen ontmoeten is belangrijk. Gewoon thuis in je omgeving met buren en vrienden, maar ook op de sportclub en tijdens het uitgaan.
 • Zinvol bezig zijn. Werken, een evenement bezoeken, vrijwilligerswerk doen, ondernemen: zinvol bezig zijn geeft voldoening. Wij helpen mensen om zich nuttig te voelen. 
 • Regie op je leven. We laten zo veel mogelijk aan mensen en ondernemers zelf over. Zij weten zelf wat ze willen en wat ze kunnen. 

 

Onze 14 speerpunten

1.   Ruimte voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Uden. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Wij willen ondernemers de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Geen onnodige belemmeringen opwerpen vanuit de gemeente, maar zo flexibel mogelijk meebewegen. Speerpunten zijn:

 • De regiofunctie van ons mooie winkelcentrum behouden en versterken. We maken ons sterk voor een mooie uitstraling, het verder opknappen van het bekende ‘achtje’ en het verminderen van de leegstand.
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Het is belangrijk dat ondernemers zich hier makkelijk kunnen vestigen én ontwikkelen. Dat geldt voor alle soorten ondernemers, van retail tot industrie.
 • Meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen. Hier is de laatste jaren al stevig op ingezet. We willen samen met de gemeente en ondernemers kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er nog meer opdrachten naar het lokale bedrijfsleven gaan. 

2.   Kritisch op kosten

Zuinig zijn op je geld is belangrijk. Tegelijkertijd willen we investeren in zaken die ertoe doen. Zo hebben we de afgelopen jaren geld gestoken in het armoede- en jeugdbeleid. Ook hebben we verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) weten te voorkomen. Hier blijven we ons sterk voor maken. We kijken naar de portemonnee van de inwoner, maar zeker ook naar die van de gemeente. Zijn sommige subsidies wel nodig? En wat verwachten we terug van een organisatie of initiatief? In ruil voor een subsidie willen we altijd goede afspraken maken over de prestaties.

3.   Uitgaan voor jeugd van 12 tot 18 jaar

Het ‘stappen’ ontdek je tussen je twaalfde en je achttiende. Helaas kan onze jeugd hiervoor niet in Uden, Volkel en Odiliapeel terecht. Wij maken ons sterk voor meer voorzieningen voor deze doelgroep. Denk aan evenementen, uitgaansmogelijkheden of een compleet nieuw en hip initiatief dat jongeren verbindt. Hierbij geloven wij in samenwerking. Bijvoorbeeld met Compass en andere culturele instellingen.

4.   Veiligheid: altijd en overal

Je veilig voelen. Het is de basis van een fijne woonomgeving. Wij willen onze inwoners beschermen door ons sterk te maken voor:

 • Minder criminaliteit. Iedereen moet zich veilig voelen. Altijd en overal in onze gemeente: op straat, thuis, op het werk en tijdens het uitgaan.
 • Betere verkeersveiligheid.
 • Aandacht voor cybercriminaliteit. Privacygevoelige informatie van onze inwoners mag nooit in verkeerde handen terechtkomen.

5.   Beter bereikbaar: treinstation en A77

De trein pakken vanuit Uden? Wij gaan ervoor. Een treinstation is niet alleen handig, maar heeft bovendien heel veel gunstige effecten op het wonen, werken en leven in onze gemeente. Ook op andere fronten stimuleren we de bereikbaarheid. Zo blijven we ons inzetten voor de aanleg van de A77. Andere speerpunten zijn:

 • Volkel en Odiliapeel ontlasten van sluipverkeer.
 • Herinrichten Kromstraat, zodat vrachtverkeer eenvoudig het bedrijventerrein kan bereiken.
 • Realiseren hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) naar Nijmegen.
 • Aanleggen snelfietspaden om fietsen in de regio te stimuleren.

6.   Wie in nood is, krijgt hulp

Het kan tegenzitten in het leven. En inwoners die in nood zijn, moeten hulp krijgen. Denk aan jongeren en ouderen die het moeilijk hebben, maar ook aan daklozen, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat er goed voor onze Udenaren wordt gezorgd. Ook voor vluchtelingen, maar wij zijn tegen grootschalige opvang van asielzoekers.

7.   Sport: binnensport aan de beurt 

Hoe blijven we gezond? Onder meer door te sporten! De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in buitensportaccommodaties, en dat is goed. Nu zijn de binnensportaccommodaties aan de beurt. Een goede sportvisie vanuit de gemeente is volgens ons belangrijk om de juiste keuzes te maken. De lobby voor een nieuwe sporthal in Uden-Oost verdient daarbij extra aandacht.

8.   Thuiskomen in Uden, dat gunnen we iedereen

Onze gemeente is een prachtige plek om te wonen. Wij vinden het belangrijk dat jij hier kunt wonen op de manier die bij je past. We maken ons sterk voor:

 • Eenzame ouderen. We kunnen steeds langer thuis blijven wonen. Voor de meeste mensen is dit fijn, maar sommige ouderen voelen zich hierdoor juist eenzaam. Zij moeten de keuze hebben om op een andere plek of een andere manier te wonen.
 • Woonvormen voor jong én oud. Jongeren en ouderen die bij elkaar wonen: het zorgt vaak voor meer samenhang en kwaliteit van leven.
 • Starters. We hebben ons eerder met succes sterk gemaakt voor het behoud van startersleningen. Dit blijven we doen.
 • Optimale nieuw- en herbouw in Uden, Volkel en Odiliapeel. Wij zullen ons inzetten dat zoveel als mogelijk ruimtes die vrijkomen gebruikt kunnen worden voor nieuwbouw of panden die vrijkomen gebruikt kunnen worden voor herbouw,.
 • Huurders. We willen meer huurwoningen in de vrije sector, in de prijsklasse van circa 700 tot 1.000 euro.
 • Spoedzoekers. We willen huurwoningen voor spoedzoekers die niet in aanmerking komen voor sociale huur. 

9.   Meer scholen, meer samenwerking met bedrijven

Hoe meer onderwijs in de gemeente Uden, hoe beter onze jeugd zich ontwikkelt. Wij zetten ons in voor meer scholen. En: voor een betere samenwerking tussen scholen en bedrijven. Want hoe beter zij elkaar weten te vinden, hoe beter het onderwijs kan worden afgestemd op de praktijk en andersom. En hoe beter jongeren kunnen ontdekken wat zij willen.

10.   Mensen helpen met hun keuzes

We maken veel keuzes in het leven. Maar overzien we de gevolgen altijd? Wij zetten ons in voor meer preventie. Dat wil zeggen: mensen meer en beter informeren, zodat zij bewustere keuzes maken. Hoe ga je om met de scheiding van je ouders? Welke invloed hebben drugs op je lichaam? Hoe gaan we om met elektrische fietsen in het verkeer? Wat kun je verwachten als je met pensioen gaat? De GGD heeft een belangrijke rol hierin, maar ook de bibliotheek en mogelijk andere (nieuwe) initiatieven.

11.   Meer tijd voor zorg

Minder administratieve rompslomp, meer tijd voor zorg. Daar staan wij voor. Het is belangrijk dat uren die voor zorg bedoeld zijn ook echt aan zorg besteed worden. Laat de verantwoordelijkheid bij de professional en controleer achteraf. Instanties die te vaak niet goed door de controle komen, krijgen vanzelf de consequenties voor hun kiezen.

12.   Opschaling met Landerd, Boekel en Bernheze

Ons ideaal is een mooie Maashorstgemeente, samen met Boekel, Bernheze en heel Landerd. Een evenwichtige gemeente in het hart van een sterke regio, met aan de ene kant Meierijstad en aan de andere kant Oss. Wij zoeken actief de samenwerking en het gesprek op. Willen de andere gemeenten opschalen in stappen? Of het tempo bijstellen? Dan geven wij ze die ruimte; dit zijn geen redenen om af te zien van de opschaling.

13.   Bruisend Uden: genieten van voorzieningen, evenementen en natuur 

Uden is een gezellige en gastvrije gemeente. En dat willen we zo houden. We zijn trots op alle voorzieningen en evenementen; van ons winkelcentrum en de horeca tot en met Zie-ZOO, BillyBird Park Hemelrijk, Festyland en Uden on ice. Trots zijn we ook op de Maashorst. We willen hier praktisch en verantwoord mee omgaan, zodat mensen hier prettig en veilig kunnen recreëren.

14.   Leefbaarheid creëren we samen

Je straat in rijden en letterlijk en figuurlijk thuiskomen. Je goed voelen op jouw eigen plek in Uden, Volkel of Odiliapeel. Dat gevoel, we weten allemaal hoe belangrijk het is. Inwoners hebben hier zelf een belangrijke rol in. Elkaar opzoeken, initiatieven ontplooien, je buren een handje helpen: het zijn de kleine dingen die het doen. De gemeente heeft daarin een ondersteunende rol. Zij moet weten wat er in de buurt speelt en maatwerk leveren per wijk.