Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Beter bereikbaar: treinstation en A77

Beter bereikbaar: treinstation en A77

De trein pakken vanuit Uden? Wij gaan ervoor. Een treinstation is niet alleen handig, maar heeft bovendien heel veel gunstige effecten op het wonen, werken en leven in onze gemeente. Ook op andere fronten stimuleren we de bereikbaarheid. Het dichtslibben van de N264 met Uden als knelpunt maakt de aanleg van een zuidelijke Rondweg en verlengde A77 een noodzaak voor de bereikbaarheid en daarmee de economie.

 • Volkel en Odiliapeel ontlasten van sluipverkeer.
 • Doorpakken met omklappen van de N605.
 • Herinrichten Zeelandsedijk/Kromstraat, zodat vrachtverkeer eenvoudig via een nieuwe uitnodigende entree het bedrijventerrein kunnen bereiken.
 • Realiseren hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) naar Nijmegen.
 • Aanleggen snelfietspaden om fietsen in de regio te stimuleren.
 • Beter communiceren over werkzaamheden en overlast door goede bewegwijzering tot een minimum beperken.
 • Blijven stimuleren van methoden om het wegennet qua doorstroming te optimaliseren. Door een slimme inrichting van rotondes of signalerende VRI’s bevorder je doorstroming, duurzaamheid en een optimale snelheid in het kader van de verkeersveiligheid.
 • VVD-Leefbaar Uden vindt dat de parkeerder moet betalen voor het daadwerkelijk benutte minuten. De auto is immers geen betaalmiddel maar een vervoermiddel.
 • VVD-Leefbaar Uden wil het parkeertarief niet verhogen. Het tarief van 1 euro per uur moet gehandhaafd blijven, op die manier blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en zijn ze minder aantrekkelijk voor personeel uit het centrum.
 • VVD-Leefbaar Uden wil wel meer naar het principe toe van achteraf betalen zodat je de daadwerkelijk geparkeerde minuten betaald.
 • De markt mag van VVD-Leefbaar Uden autovrij worden maar alleen als het geen leeg plein oplevert. Voor ons zijn opties die een hoge mate van flexibiliteit in zich hebben erg interessant. Bij mooi weer volop terrassen bijvoorbeeld en bij slecht weer weer dichtbij parkeren. Evenementen als Uden-on-Ice en de kermis moeten ook gewoon op de markt plaats kunnen blijven vinden.
 • De basis is dat de gemeente als wegbeheerder zorgt voor veilige straten voor alle weggebruikers. Verkeerssituaties die uitnodigen tot onveilig gedrag vragen om een vlotte en adequate aanpak. Hierbij moet niet alleen uitgegaan worden van ongelukken, maar ook het gevoel van verkeersonveiligheid zijn een goede graadmeter.
 • Bewoners stimuleren om zelf hun buurt veiliger te maken De gemeente stimuleert bewoners om werk te maken van verkeersonveiligheid. Zowel door te stimuleren dat bewoners onveilige verkeerssituaties doorgeven via www.meldpuntveiligverkeer.nl als door hen te faciliteren om met elkaar buurtacties te organiseren. Op deze wijze dragen ze bij aan de beïnvloeding van hun buurtgenoten.
 • Verkeersopvoeding begint thuis. Fietsen is een basisvaardigheid in ons land. Ouders en opvoeders leren kinderen fietsen. Speels, thuis, dichtbij de voordeur. Kinderen leren fietsen in de praktijk en dit vormt de basis voor het opdoen van verkeerservaring. VVD-Leefbaar Uden wil hier rekening mee houden door in de buurten en wijken voldoende ruimte te creëren in de vorm van trottoirs, (woon) erven en speelruimte.
 • Een leven lang mobiel Ouderen zijn steeds langer zelfstandig actief. Voor hun gezondheid en sociale positie is dit heel belangrijk. Langer zelfstandig wonen stelt uiteraard eisen aan de woonomgeving en de kennis en vaardigheden van senioren in het verkeer. Wij stimuleren dit door rijvaardigheidstrainingen, (elektrische) fietstrainingen en trainingen voor scootmobiel mogelijk te maken voor de senioren in hun gemeente. Het aandeel fietsongevallen met ouderen is immers de afgelopen jaren flink toegenomen. Laten we hier samen iets aan doen. Met vrijwilli­gers die klaar staan om de verkeerskennis en vaardigheden van oudere weggebruikers op te frissen.