Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema voor iedereen en dus ook voor Uden. Net als veiligheid heb je gezondheid op vele manieren. Je hebt je fysieke gezondheid waar je zelf voor een groot deel in kan voorzien maar waar je soms ook door overvallen wordt. Het is wenselijk dat er goede zorg dichtbij in de buurt is zonder wachtlijsten en met zorg op maat. De psychische gezondheid en daarmee het welbevinden van een ieder. Ook daarvoor geldt dat je daar zelf veel invloed op kan hebben door de keuzes die je maakt maar soms lukt het even niet en heb je goede zorg nodig die snel en adequaat opgestart kan worden.

  • Uden heeft ingezet op de Positieve gezondheid. Dit kun je maar moeilijk meten in harde cijfers maar VVD-Leefbaar Uden is doordrongen van het belang van dit netwerk en vindt dat dit de komende 4 jaar zijn voortgang moet vinden.
  • Uden is een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente, dat moet de komende 4 jaar zo blijven.
  • De laatste jaren is er geïnvesteerd in Sport en Bewegen in de buurt middels o.a. sportcoaches. Ook dit moet de komende 4 jaar door gaan. Het is mooi te zien dat er in de wijken echt bewustwording ontstaat. Dat moeten we niet in de kiem smoren.
  • De ontwikkeling van ons zorgpark in Uden Noord moet verder doorgang vinden. Op die manier is er steeds meer zorg in Uden beschikbaar en creëren we mooie werkplekken in de gemeente Uden.