Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Kritisch op kosten

Kritisch op kosten

Zuinig zijn op je geld is belangrijk. Tegelijkertijd willen we investeren in zaken die ertoe doen. Zo hebben we de afgelopen jaren geld gestoken in het armoede- en jeugdbeleid. Ook hebben we verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) weten te voorkomen. Hier blijven we ons sterk voor maken. We kijken naar de portemonnee van de inwoner, maar zeker ook naar die van de gemeente. Zijn sommige subsidies wel nodig? En wat verwachten we terug van een organisatie of initiatief? In ruil voor een subsidie willen we altijd goede afspraken maken over de prestaties.

 • Zonder de lasten voor de burgers te verzwaren, wil VVD-Leefbaar Uden de lokale lasten zo laag mogelijk houden terwijl tegelijkertijd de gemeente alle taken blijft doen. Uden is één van de goedkoopste gemeentes van Nederland qua lokale lasten. VVD-Leefbaar Uden heeft de afgelopen jaren bewezen verstandig om te kunnen gaan met uw belastinggeld!
 • We geven geen geld uit wat we niet hebben. We reserveren geld voor tegenvallers. Bij elke euro die we uitgeven, kijken we of dit écht nodig is.
 • We blijven echter investeren in Uden. De gemeente reserveert geld om verder te investeren in Uden.
 • De gemeente realiseert zich dat investeren in de lokale economie, mits verantwoord, goed is voor onze samen­leving, banen oplevert en op de lange termijn meer oplevert dan niet investeren.
 • We hebben de toeristenbelasting afgeschaft, die komt niet terug.
 • Er komt geen hondenbelasting.
 • De bouwleges blijven laag. Hierdoor stimuleren we nieuw- en verbouw.
 • Uden heeft en houdt een sluitende begroting, met voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.
 • We hebben de OZB de afgelopen jaren niet verhoogd. We zijn tegen het verhogen van de OZB.
 • Duurzame initiatieven worden ondersteund en gestimuleerd. Dit wordt gedaan door het verminderen van regels en het vereenvoudigen van procedures en dus niet door te subsidiëren.
 • Voor de inwoners wordt het inzichtelijk waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor de portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
 • Wij zijn dus altijd kritisch naar de initiatieven die subsidie ontvangen van de gemeente. Dit gemeenschapsgeld moet goed besteed worden en we verwachten dan ook dat de afspraken die met de subsidie meekomen nageleefd worden. Bovendien willen we graag zien dat er naast het subsidiegeld ook op andere manieren naar inkosten gezocht wordt. Een voorbeeld hierin is voor ons de laatste jaren het MRK.
 • Zo zijn wij ook kritisch op burgerbudgetten. Het is goed dat er soms initiatieven zijn die, met duidelijke voorwaarden, zelf mogen beslissen hoe zij hun gekregen geld uit gaan geven. Toch ligt wat VVD-Leefbaar Uden betreft de lat hierin erg hoog. De gemeente moet zo dienstverlenend zijn dat initiatieven zich kunnen ontwikkelen zonder dat er gemeenschapsgeld gegeven wordt zonder dat volstrekt duidelijk is of dat wel in het algemeen belang uitgegeven zal gaan worden.