Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Mensen helpen met hun keuzes

Mensen helpen met hun keuzes

We maken veel keuzes in het leven. Maar overzien we de gevolgen altijd? Wij zetten ons in voor meer preventie. Dat wil zeggen: mensen meer en beter informeren, zodat zij bewustere keuzes maken. Hoe ga je om met de scheiding van je ouders? Welke invloed hebben drugs op je lichaam? Hoe gaan we om met elektrische fietsen in het verkeer? Wat kun je verwachten als je met pensioen gaat? De GGD heeft een belangrijke rol hierin, maar ook de bibliotheek en mogelijk andere (nieuwe) initiatieven.

  • Preventie: door goede samenwerking te koppelen tussen sport verenigingen, culturele activiteiten, Centrum Jeugd en Gezin, voorschoolse educatie, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, onderwijs en gemeente creëert men een adequate signalering door professionals en kunnen de ontwikkelkansen op maatwerk van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelachterstand vergroot worden.