Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Opschaling met Landerd, Boekel en Bernheze

Opschaling met Landerd, Boekel en Bernheze

Ons ideaal is een mooie Maashorstgemeente, samen met Boekel, (een deel van) Bernheze en heel Landerd. Een evenwichtige gemeente in het hart van een sterke regio, met aan de ene kant Meierijstad en aan de andere kant Oss. Wij zoeken actief de samenwerking en het gesprek op. Willen de andere gemeenten opschalen in stappen? Of het tempo bijstellen? Dan geven wij ze die ruimte; dit zijn geen redenen om af te zien van de opschaling.

Uden is echter een zelfbewuste gemeente en we willen alleen opschalen als we daar ook echt een goed gevoel bij hebben, dus niet kost wat kost. Mochten andere gemeente ons dat goede gevoel niet kunnen geven dan kiezen wij ervoor zelfstandig te blijven en ons te richten op een goede samenwerking met andere gemeente.

Een mooi voorbeeld van het samenwerken zoals VVD-Leefbaar Uden dat wil is de samenwerking in de ICT. Met Boekel, Landerd, Oss en Uden (BLOU) gaan we dat wat VVD-Leefbaar Uden betreft ook doen. Samenwerken om de voordelen uit de schaalvergroting te halen en tegelijkertijd lokaal maatwerk te kunnen blijven leveren.