Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Sport: binnensport aan de beurt

Sport: binnensport aan de beurt

Hoe blijven we gezond? Onder meer door te sporten! De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in buitensportaccommodaties, en dat is goed. Nu zijn de binnensportaccommodaties aan de beurt. Een goede sportvisie vanuit de gemeente is volgens ons belangrijk om de juiste keuzes te maken.

 • VVD-Leefbaar Uden wil dat de nieuwe wethouder die sport in zijn portefeuille heeft goed gaat onderzoeken wat te doen met de behoefte van V&K. VVD-Leefbaar Uden vindt dat een maatschappelijk betrokken en goed georganiseerde vereniging als V&K echt aanspraak kan maken op een hal met een permanente opstelling van hun toestellen.
 • Wij willen dat er in Uden Oost goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van een MFA zoals we die hebben met Muzerijk. Een plek waar onderwijs, sport en zorg bij elkaar komen. Of op deze plek dan ook de accommodatie voor V&K moet gaan zijn moet zorgvuldig onderzocht worden.
 • VVD-Leefbaar Uden is blij met de mooie sporthal die gebouwd gaat worden bij het Udens Collega. VVD-Leefbaar Uden vond het een harde noot om te kraken toen bleek dat de voorzieningen voor de supporters van de wedstrijden in de hal anders was dan ooit beoogd was. Toch is de oplossing zoals die er nu ligt een prima oplossing voor de Udense maat. Een integrale visieaangaande de binnensport in Uden, met daarin alle reeds gedane en nog te maken beslissingen, dient op korte termijn gemaakt te worden. Alle verenigingen in Uden dienen hierin mee te kunnen denken zodat er optimaal gesport kan worden in de zalen.
 • Sporten draagt bij aan een gezonde en sociale levensstijl. Sporten is leuk en het activeert je. Door te sporten leer je de huidige normen en waarden: respecteren, incasseren, doorzetten en samenwerken.
 • Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten kan hangjongeren van de straat houden, en kan jongeren met overgewicht helpen aan een gezonde levensstijl. VVD-Leefbaar Uden wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk wekelijks te laten bewegen.
 • De gemeente Uden stimuleert een koppeling tussen sport, onderwijs, welzijn, cultuur en zorg om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • De veiligheid met sporten staat centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente en verenigingen dat sporters zich er van bewust zijn dat eigendommen gerespecteerd dienen te worden. Ook dient de jeugd een veilige rit naar de sport activiteit te hebben.
 • Sporten dient ook voor de minima betaalbaar te zijn. We willen het declaratiefonds handhaven.
 • Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen dienen voor hen toegankelijk te zijn.
 • Het sportbeleid in de gemeente Uden is gericht op een groot aanbod en dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Breedtesport legt de basis voor individuen die eventueel kunnen doorstoten naar de topsport.
 • Sportverenigingen worden in staat gesteld optimaal in te spelen op de veranderende vraag van de sport behoevende inwoners. De sportverenigingen werken daarbij actief samen met partners in bijvoorbeeld het onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
 • De gemeente moet bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening met het inrichten van jeugd sport- en spelvoorzieningen, zoals trapveldjes.
 • Het is vanzelfsprekend dat vrouwen én mannen of meisjes én jongens bij sport samen kunnen optrekken. Dit is een harde eis om aan gemeentelijke subsidie te komen.
 • Een goed subsidiebeleid is belangrijk voor de sport. Bij subsidiering van grootschalige sportevenemen­ten wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator evenals de waarde voor de breedtesport. Te denken valt hierbij aan evenementen als een (halve) marathon of een soort ‘Vier Uden Spor­tief’. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.