Home | Programma | Volledig verkiezingsprogramma | Veiligheid: altijd en overal

Veiligheid: altijd en overal

Je veilig voelen. Het is de basis van een fijne woonomgeving. Wij willen onze inwoners beschermen door ons sterk te maken voor:

 • Minder criminaliteit. Iedereen moet zich veilig voelen. Altijd en overal in onze gemeente: op straat, thuis, op het werk en tijdens het uitgaan.
 • Betere verkeersveiligheid.
 • Aandacht voor cybercriminaliteit. Privacygevoelige informatie van onze inwoners mag nooit in verkeerde handen terechtkomen.
 • Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.
 • Als iemand zich niet houdt aan regels, wil VVD-Leefbaar Uden dat er streng opgetreden wordt.
 • Veiligheid is meer dan branden blussen, de gevolgen van rampen aanpakken en vechtpartijen stoppen. Het gaat ook om ‘subjectieve’ veiligheid: zorgen dát u zich veilig vóelt.
 • VVD-Leefbaar Uden wil overlast gevende jongeren en hun ouders aanspreken op hun gedrag.
 • De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veiligheid door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en hen individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren naar het rechte pad.
 • De politie moet zoveel mogelijk zichtbaar op straat aanwezig zijn. Zichtbaarheid, handhaving en bestrij­ding van de kleine criminaliteit worden vergroot door extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). BOA’s dragen daarmee ook bij aan de gastvrijheid van Uden.
 • VVD-Leefbaar Uden wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die uw buurt als hun broekzak kennen. De wijkagent moet bekend zijn in de buurt en eenvoudig en direct bereikbaar zijn. Veiligheid is maatwerk en dus ook wijkgericht. Je moet je in je huis en in je buurt veilig voelen. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm. De Buurt Informatie Netwerken (BIN), die al in veel gebieden van Uden actief is, worden ondersteund en gefaciliteerd.
 • Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligers-management en overleg met werkgevers van vrijwilligers moeten een veel hogere prioriteit krijgen.
 • Geweld achter de voordeur en in het privédomein is een ongewenst maatschappelijk verschijnsel. In samenwerkingsverbanden met zorginstellingen, politie en gemeente kan het signaleren vorm gegeven worden.
 • VVD-Leefbaar Uden wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken
 • VVD-Leefbaar Uden wil een streng beleid (op overlast) van coffeeshops. Uitbreiding is onacceptabel. Op de huidige coffeeshops dient adequaat toezicht te zijn, zeker ook op leeftijd. De mogelijkheden van de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) worden actief toegepast. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
 • De handhaving bij de coffeeshop moet altijd goed en zichtbaar uitgevoerd worden. Onder de 18 jaar kan er niets gekocht worden.
 • De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
 • Tegengaan van het crossen in de bossen.
 • De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
 • VVD-Leefbaar Uden maakt zich zorgen om de veiligheid op straat bij het sluiten van de kroegen in de weekenden. Te vaak zijn er onveilige situaties. Ouders maken zich bezorgd om het veilig naar huis toe komen van hun kinderen, niet alleen in Uden maar zeker ook in Volkel en Odiliapeel. Vanuit meerdere kanten zal hiernaar gekeken moeten worden. Toezicht maakt hier onderdeel van uit maar mogelijk dat er vanuit minder conventionele andere kanten als scholen, zorg of wijkteams ook op ingespeeld kan worden.